Talagang Gusto Mo Ba Siya O Isang Relasyon Lang?

Parang ang tagal mong naging single na halos hindi mo maalala ang huli mong kasintahan. Ang pagtawag sa iyo ng solong AF ay magiging isang understatement ... ngunit pagkatapos ay sa wakas ay makakasalubong ka ng isang tao at tumalon ka muna dahil nagpapasalamat ka na hindi ka na mag-isa. Kaya gusto mo ba talaga siya o desperado ka lang para sa isang relasyon? Narito ang ilang mga palatandaan na ito ang huli:

Hindi ka makapaghintay na sabihin sa lahat at sa sinuman ang tungkol sa kanya.

Hindi dahil sa napakasaya mo natagpuan mo siya, ngunit dahil nais mo lang na malaman ng lahat na hindi ka na solong AF. Nais mong patunayan na maaari kang makahanap ng kasintahan at ngayon hindi ka makapaghintay upang ipakita ang relasyon.

Ang pinakatampok ng iyong relasyon sa ngayon ay ang pagbabago ng iyong katayuan sa Facebook.

Sa katunayan, mas nasasabik ka sa pagbabago ng katayuan sa online na relasyon kaysa sa tungkol sa kanya. Ang pangalawang ginawa mo itong opisyal, sumulong ka sa bawat profile sa lipunan na mayroon ka upang matiyak na lahat at sinuman ay makakaalam na lubos kang nakuha.

Hindi ka kailanman nasasabik na makasama siya…

Ngunit ginagawa mo rin ito para lang hindi ka mag-isa. Ang gusto mo ay ang pagtambay sa mga pangkat o sa publiko para makita lamang ng lahat na nasa isang relasyon ka at hindi na lumalakad nang solo. Nagustuhan mo ang katayuang ibinibigay niya sa iyo higit pa sa talagang gusto mo siya.

Hindi siya eksaktong lalaki na lagi mong pinapangarap.

Ngunit hindi ka makikipaghiwalay sa kanya - kahit papaano, hindi pa. Sa ngayon, nais mo lang na may makasama at hindi talaga siya masama. Magugugol ka ng oras kasama si G. Maling, sapagkat mas mabuti iyan kaysa wala ka talagang G. di ba?

Kinagat mo ang dila mo.

Minsan naiinis niya ang impiyerno mula sa iyo sa lahat ng kanyang mga kakaibang quirks ngunit nanatiling tahimik ka. Bakit? Well, dahil ayaw mo lang na iwan ka niya. Hindi dahil talagang napapasok ka sa kanya, ngunit higit pa dahil ayaw mo na lang ulit na mag-isa sa lahat ng iyong mga kaibigan na nagsasabing, 'Sinabi ko na sa iyo.'